DK / UK

Deltag gratis i internationale talenttiltrækningskampagner

Flere internationale rekrutteringskampagner
Talent Attraction Denmark iværksætter både forår og efterår nye internationale rekrutteringskampagner for at tiltrække udenlandske specialister til Danmark. Kampagnernes formål er at eksponere sektorerne, det faglige miljø, dansk arbejdskultur, de deltagende virksomheder og konkrete jobs i Danmark.

Vi kører de internationale rekrutteringskampagner indenfor følgende sektorer:

 • Cleantech

 • ICT

 • Life Science


 • Komplementer din virksomheds egen rekruttering
  Kampagnerne tiltænkes som et komplement til jeres egen rekruttering, idet de målrettes ’passive’ jobsøgere. Via kommunikationskanaler som alumninetværk, fagjournaler, faglige organisationer, konferencer, LinkedIn mv. kan vi synliggøre overfor særligt relevante faggrupper, at Danmark har et spændende fagligt miljø og mange karrieremuligheder indenfor ovenstående sektorer.

  Se kampagnerne
  Se hvordan din virksomhed kan blive eksponeret på www.talentattractiondenmark.com, hvor alle kampagner ligger.


  Gratis at deltage
  Kampagnerne løber i foråret mellem marts og juni og i efteråret mellem september og december. Det er gratis for din virksomhed at deltage, såfremt I kan underskrive en 'de minimis' erklæring*. Eneste krav er dog, at din virksomhed har et eller flere åbne job indenfor Cleantech, ICT eller Life Science området, at stillingerne kan besættes af en international kandidat, og at stillingsopslagene er på engelsk. Tilmeld dig nu og få jeres jobs eksponeret i hele perioden.

  Fordele for din virksomhed
  • Gratis eksponering af din virksomhed overfor et yderst relevant rekrutteringssegment, som ofte ikke kan nås gennem de klassiske rekrutteringskanaler.
  • Øget trafik af relevante ansøgere til jeres website og det/de konkrete jobs I ønsker besat.
  • Mulighed for at deltage i flere kampagner samtidigt, såfremt I har åbne job indenfor flere områder f.eks. både ICT og Life Science.


  Kontakt
  Projektleder Merete Sandager
  E: msa@copcap.com
  T: +45 2692 2127


  *Hvad er ’de minimis’:
  Mindre statsstøtte fra EU (fx i form af gratis service) under 1,5 mil. DKK (200.000 EUR), der ydes til en privat virksomhed over en periode af tre år. Projektet gør derfor brug af ’de minimis’ erklæringer til at håndtere statsstøtte.


  Internationale rekrutteringskampagner

  Talent Attraction Denmarks kampagnespor handler om at eksponere de karrieremuligheder, der findes i Danmark overfor relevante rekrutteringsmålgrupper udenfor Danmark. De internationale markedsføringskampagner målrettes således mod internationale højtkvalificerede og videnstunge medarbejdere med de fagkompetencer, som virksomhederne efterspørger.

  Kampagnerne skaber værdi ved at komplementere virksomhedernes egen rekrutteringsstrategi. De målrettes eksempelvis gerne ’passive’ jobsøgere, som ikke aktivt søger et nyt job eller frekventerer jobportalerne, hvor stillingsopslag ofte placeres, da de kan være svære for virksomhederne at komme i kontakt med. Vi arbejder blandt andet med alumninetværk, fagjournaler, fagorganisationer, LinkedIn, faglige konferencer mv. alt afhængigt af kampagnens fokus.  Har din virksomhed et rekrutteringsbehov?
  Alle kampagner bygges op omkring virksomheders behov for kompetencer. Har din virksomhed et konkret rekrutteringsbehov, så vil vi meget gerne i dialog med jer om muligheden for deltagelse i fremtidige kampagner.
  Det er gratis at deltage.

  Fremtidige rekrutteringskampagner 2014-2015
  Vi vil løbende udvikle rekrutteringskampagner frem til medio 2015. Ønsker du mere information om fremtidige kampagner, så tilmeld dig vores nyhedsbrev eller tag direkte kontakt til os.